Informatie

TBI realiseert prachtige projecten. Wij dragen bij aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor velen. Daar zijn we trots op. Tegelijkertijd letten we ook op onze eigen omgeving. Want een veilige werkplek is niet alleen goed voor onszelf, maar ook voor onze collega’s en bouwpartners.

Bewust veilig

Veiligheid is van ons allemaal. Overal en altijd. Op het werk, thuis en onderweg. Heldere regels, veiligheidsprocedures en veiliger gereedschap helpen ons daarbij. Maar daar blijft het niet bij. De veiligheid op onze werkplek kan altijd beter. Als wij onszelf bewust blijven van het belang van veiligheid en beter op elkaar letten, zetten we stappen in de goede richting. Het gaat om een gedrags- en cultuurverandering waar we samen onze schouders onder zetten. Daarom hebben we de TBIveilig site en app ontwikkeld. Een extra tool om zo snel en makkelijk mogelijk een onveilige situatie te melden. Door het melden van een onveilige situatie kan de verantwoordelijke KAM manager ervoor zorgdragen dat de onveilige situatie weer snel veilig en werkbaar wordt.

Leren van elkaar

Er is namelijk maar 1 ding onveiliger dan een onveilige situatie en dat is het niet melden van een onveilige situatie! Schroom ook niet om elkaar aan te spreken op onveilige situaties en waardeer het als collega’s u hierop aanspreken. We kunnen het beter bespreekbaar maken vóórdat er iets vervelends gebeurt. We willen ervoor zorgen dat we met en van elkaar kunnen leren zodat iedereen aan het einde van een werkdag weer veilig naar huis kan.

Governance Code Veiligheid

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. In 2014 is deze code door de CEO’s van 15 grote marktpartijen uit bouw en techniek en de grote overheidsopdrachtgevers Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Prorail ondertekend maar inmiddels hebben vele andere bedrijven deze code ook ondertekend. In deze code beloven wij om zowel intern als met externe partijen onze verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige werkomgeving. Ons doel is een permanente verbetering van de kernwaarden: verantwoordelijkheid, leiderschap en samenwerking.

Meldingen

Op tbiveilig.nl en de app kunt u met een foto en een kleine toelichting, een melding maken. De melding komt terecht bij de verantwoordelijke KAM manager zodat hij of zij direct geïnformeerd is en altijd een up-to-date overzicht heeft van alle meldingen van onveilige situaties. De melder heeft altijd een overzicht van al zijn gemaakte meldingen en de status daarvan.
Ook kunt u in de TBIveilig app onze veiligheidsrichtlijnen, het laatste nieuws, recente leren van kaarten en toolboxen doorlezen!

Waar vindt u ons?

Uiteraard willen we graag dat alle TBI collega’s de site en app gaan gebruiken. De website is beschikbaar voor PC en smartphone op tbiveilig.nl, en de iOS app voor iPhone kunt u downloaden via:

De Android app kunt u hier downloaden:

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij SSC-ICT op- +31102908572 of via het TBI Serviceportaal tbi.service-now.com/sp

Disclaimer

Privacy policy